Contributie

De contributietarieven voor seizoen 2023-2024 kun je hier downloaden.

In de basiscontributie zit standaard 1 uur training. Bij meer uren training wordt dit doorberekend (zie kolom uurtotaal).

Korting
Korting meerdere gezinsleden alleen over basiscontributie te beginnen bij minst betalende lid.
Bij 2 personen 10%
Bij 3 personen 20%
Bij 4 personen 30%
etc.

Korting spelen in hoger team 10% over basiscontributie.

Eenmalige kosten
Inschrijfgeld € 10,00

Contributies gelden voor een heel seizoen
Bij tussentijdse opzegging wordt alleen in zeer bijzondere gevallen een deel van de basiscontributie gerestitueerd. Bij blessures kan een deel van de basiscontributie worden teruggevraagd. De eerste 3 maanden zijn in ieder geval voor eigen risico. De bovengenoemde bedragen gelden onder voorbehoud van typefouten en trainingsuren. Bij aanvang van het seizoen wordt de contributienota verstuurd voor het hele seizoen. Als het bedrag te hoog is om in 1 keer te betalen, kan men een betalingsregeling bij de penningmeester aanvragen via penningmeester@vlijmscherpsvh.nl 

Heusdenpas
Voor kinderen wiens ouders/verzorgers een smalle beurs hebben, is er de mogelijkheid om via het Jeugdsportfonds een bijdrage in de contributie en/of kleding/materialen aan te vragen. Dit kan tot een maximum van € 150 per jaar. Dit geldt voor de ouders/verzorgers van kinderen van 4 tot en met 17 jaar die in de gemeente Heusden wonen, in het bezit zijn van de HeusdenPas en/of in een schuldsaneringstraject zitten. Indien de contributie hoger is dan die € 150,- neemt basketbalclub Vlijmscherp SVH, na overlegging van de HeusdenPas, de rest van de contributie voor haar rekening. Voor diegenen vanaf 18 jaar die in het bezit zijn van de HeusdenPas, bestaat de mogelijkheid om via de gemeente een bijdrage te ontvangen van maximaal 150,- per persoon per jaar om daarmee (een deel) van de contributie te betalen.
Indien de contributie hoger is dan die 150,- neemt basketbalclub Vlijmscherp SVH, na overlegging van de HeusdenPas, de rest van de contributie voor haar rekening.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de penningmeester

Basketball, de leukste sport die er is

Word lid van Vlijmscherp SVH! We hebben teams in alle leeftijdsklassen. Meedoen kan al vanaf 6 jaar. Probeer het gewoon. Doe twee keer kosteloos mee!

Word nu lid

Sponsoren

Volg ons op